10 UGDYMO PROCESO DIENŲ SKIRTŲ KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI, KŪRYBINEI, SPORTINEI, PRAKTINEI, SOCIALINEI, PREVENCINEI VEIKLAI 2017-2018 m.m.

PAMOKINĖS IR POPAMOKINĖS VEIKLOS DIENOS, SKIRTOS KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI IR KT. VEIKLAI
2017 – 2018Renginiai

* mokslo metų eigoje renginių ir išvykų dienos gali keistis.