Muzika ir žodžiai

Jūratės Masiulienės

 

MOKYKLOS   HIMNAS


Kur tyvuliuoja tvenkiniai, 

O dvaras stovi išdidžiai,

Paklyst tikrai Tu negali, 

Čia laukia praeitis gili. 

 

Pasiekt svajonę Tu gali, 

Ir tapti didžiu žmogumi,

Kai slenkstį tyliai Tu mini,

Tikėk kas rytą širdimi.

 

Priedainis

 

Mokyklėlė, mokykla

Apkabina kaip mama,

Dovanoja išminties,

Linki Tau geros kloties.

 

Mokyklėlė, mokykla

Tau kas rytą mos ranka,

Mokslo šalį ji nušvies,

Ir į ateitį lydės.

 

Čia mokytojos šypsena

Tau taps tvirčiausia atrama,

Kliūtis įveiksime drauge,

Ir mokslo vaisius krimsime.

 

 Svajones sieksime ranka

Ir tolima taps artima,

Didžiuosis visa Lietuva,

Taip mums brangi ir mylima.

 

Priedainis