Vykdyti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, sudarant optimalias sąlygas individualiems ugdytinių gabumams atsiskleisti. Ugdyti dorą, išsilavinusį, kritiškai ir atsakingai mąstantį, gebantį žinias taikyti praktikoje, mokantį prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės ir naujų europinių standartų, atvirą pasaulio vertybėms, bet išlaikantį tautinę, patriotinę savimonę Lietuvos pilietį.