Bendrojo lavinimo pradinė mokykla – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, lietuvių kalba teikianti priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.

Mokyklos direktorė – Nijolė Rasiulienė, III vadybinė kategorija.
Jolanta Vasilevskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

2017 – 2018 m.m. mokykloje mokosi 76 mokiniai. Sukomplektuotos priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1 – 4 pradinio ugdymo klasės. Mokykla dirba viena pamaina, 5 dienas per savaitę. 
Mokykloje dirba dvi mokytojos metodininkės,  trys vyresniosios mokytojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, bibliotekininkas, mokytojo padėjėja, socialinis pedagogas.
 
Mokyklos Tarybos nariai: Inga Krasuckienė, Neringa Dumbliauskeinė, Jolanta Vasilevskienė, Meilė Prudnikovienė.
Mokytojų Tarybos nariai: Aliona Runkauskienė, Meilė Prudnikovienė, Jolanta Vasilevskienė, Emilija Laniauskaitė, Marytė Sumbarienė.