Svarbi informacija ir nauji pranešimai susiję su COVID-19 (korona viruso infekcija).

Kaukės naudojimo atmintinė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

2020 m. gegužės 13 d. Nr. 475 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

2020 liepos 30 d. „2020 birželio 16 Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ sprendimo pakeitimo

2020 liepos 30 d. „2020 birželio 16 Dėl paslaugų teikimo, prekybos, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ sprendimo pakeitimo

2020 liepos 30 d. Dėl „2020 birželio 16 Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų” sprendimo pakeitimo

2020 liepos 30 d. Dėl „2020 birželio 16 Dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius“ sprendimo pakeitimo

2020 liepos 30 d. Dėl „2020 birželio 16 Dėl viešojo transporto teikimo būtinų sąlygų“ sprendimo pakeitimo

2020 liepos 24 d. Dėl „2020 liepos 17 d. Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ sprendimo pakeitimo

2020 liepos 24 d. Dėl valstybių sąrašo nustatymo

2020 liepos 24 d. Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

2020 liepos 17 d. Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

2020 liepos 17 d. Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų

2020 liepos 17 d. Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo

2020 liepos 17 d. Dėl valstybių sąrašo nustatymo

2020 gegužės 14 d. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

2020 gegužės 13 d. Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų

2020 gegužės 13 d. Dėl pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botakinos osdų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų

2020 gegužės 8 d. Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų

2020 gegužės 6 d. Dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis

2020 balandžio 29 d. Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atvirojė erdvėje

2020 balandžio 29 d. Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų

Dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose

Dėl Nemenčinės gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos)

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo